Dr. Rövşən YUSİBOV

ANESTEZİOLOQ-REANİMATOLOQ


Dr. Araz Bayramov

Uroloq-androloq cərrah


Dr. Anar Əhədov

UROLOQ – ANDROLOQ CƏRRAH


Dr. Ağa İSMAYILOV

EFFERENTOLOQ


Dr. Aytən SADIXOVA

PEDİATR – NEVROPATOLOQ


Dr. Gülay QURBANZADƏ

FİZİOTERAPEVT


Dr. Leyla ŞAHBAZOVA

NEVROLOQ, EEQ  üzrə mütəxəssis


Dr. Naibə HƏSƏNOVA

GİNEKOLOQ – MAMA CƏRRAH


Dr. Alif Hüseynzadə

Bariatrik, ümumi cərrah


Dr. Səlim ƏHƏDOV

ENDOKRİNOLOQ